Cenu veidošanās faktori

Katrai precei vai pakalpojumam ir sava cena, par kādu patērētājs to var saņemt. Cena pēc savas būtības ir preces vai pakalpojuma vērtība, kas izteikta naudā, bet bieži vien ir novērojama situācija, kad precēm ar vienādām ražošanas izmaksām ir būtiski atšķirīgas cenas. Cenas veidošana ir ļoti sarežģīts process un lai to izprastu ir jāpārzina cenu veidošanās faktori un principi.

Vispirms ir jāsaprot, ka ir cena mazumtirdzniecībā veidojas vairākos līmeņos. Pirmkārt, ir ražošanas cena. Tā ir preces cena, par kādu to var iegūt no ražotāja. Otrkārt, precei var būt vairumtirdzniecības cena, ja ražotājs preces vispirms pārdod vairumtirdzniecības bāzēm, nevis pa tiešo mazumtirgotājiem. Un pati pēdējā ir mazumtirdzniecības cena. Tā ir gala cena, kuru patērētāji redz pie precēm veikalu plauktos. Vairumtirgotāji un mazumtirgotāji pārsvarā precēm uzliek konkrētu uzcenojumu, bet ražotāja cenu ietekmē ļoti daudzi faktori.

Protams, pamatā cenu nosaka preces ražošanas izmaksas. Jo dārgāk izmaksās šīs preces ražošana, jo lielāka cena tai tiks piemērota tālākā tirdzniecībā. Pie preču ražošanas izmaksām netiek pieskaitītas tikai izejvielu un darbaspēka cenas, bet arī visas uzņēmuma darbības kopējās izmaksas, kas aprēķinātas katrai saražotās preces vienībai. Lai uzņēmums vispār spētu atgūt naudu, kas izdota par preču saražošanu, tam ir jānosedz pilnīgi visas uzņēmuma darbības izmaksas. Lai uzņēmums ne vien atgūtu ieguldīto naudu, bet arī nopelnītu, ir nepieciešams precei noteikt konkrētu uzcenojumu. Uzcenojuma veidošana jau ir daudz sarežģītāks process, jo tas ir atkarīgs no ļoti daudziem iekšējiem un ārējiem faktoriem.

Viens no būtiskākajiem iekšējiem faktoriem, kas veido preces cenu ir uzņēmuma mērķis. Tas nozīmē, ka cenu ļoti būtiski ietekmē tas, kādu tirgus pozīciju konkrētajā brīdī grib ieņemt uzņēmums. Piemēram, jauns uzņēmums, kas grib iepazīstināt patērētājus ar savu produkciju, piedāvās zemākas cenas, bet jau labi zināms ražotājs, kas ieguvis klientu uzticību, var atļauties likt lielāku uzcenojumu. Otrkārt, cenu ietekmē uzņēmuma mārketinga stratēģija. Uzņēmums sevi var pozicionēt kā ļoti augstas kvalitātes preču ražotāju, vai arī kā cenu līderi. Ja uzņēmums ražo unikālas preces, mazos apjomos, tā uzcenojums būs daudz lielāks, jo patērētāji maksās ne vien par pašu preci taustāmā veidā, bet arī statusu, ko tie iegūst, iegādājoties šāda veda preces. Cenu līderi, savukārt liek daudz mazāku uzcenojumu, bet tādā veidā panāk, ka preces tiks pirktas lielākos apjomos.

Ārējie faktori vairāk ietekmē dažādu preču grupu cenu celšanos vai krišanos kopumā, nevis atsevišķiem ražotājiem. No būtiskākajiem ārējiem preču cenu veidojošajiem faktoriem var minēt, piemēram, pieprasījuma elastīgumu. Svarīgi ir saprast, vai šādas preces tiks pirktas tik pat lielā daudzumā arī tad, ja tām tiks palielināta cena. Ja preci ir iespējams aizvietot ar tādām pašām konkurentu ražotām precēm, vai kādām citām līdzīgām precēm, paaugstinot cenu, visticamāk zudīs patērētāju interese, bet unikālām un vitāli nepieciešamām precēm var noteikt daudz lielāku uzcenojumu. Otrkārt, ir būtiska patērētāju pirktspēja kopumā. Ir jāsaprot, par kādām precēm patērētāji būs gatavi maksāt un par kādām nē. Vēl cenas ietekmē arī valsts izstrādātā cenu politika, lai nodrošinātu dažādu preču grupu pieejamību, vai tieši, pretēji, nepieejamību, patērētājiem. Vēl pastāv arī ļoti daudzi citi ārēji faktori, kas var būtiski ietekmēt preču cenu.

Pēc šī var secināt, ka preču cenas nav vienkārši ražotāja izdomātas. Cenas kalkulācija ir ļoti sarežģīts process un ja cena tiek noteikta nepareizi, uzņēmums var ciest lielus zaudējumus, jo tieši cena bieži vien ietekmē patērētāja vēlmi un iespēju iegādāties konkrēto preci.