Kas ir mazumtirdzniecība?

Īsi un vienkāršu skaidrojot, mazumtirdzniecība ir dažādu preču un pakalpojumu tālākpārdošana nelielos apjomos bez to apstrādes. Tas nozīmē, ka šie mazumtirgotāji iegādājas preces un pakalpojumus lielos daudzumos un pēc tam tās pārdod par dārgāku cenu. Mazumtirdzniecības preces un pakalpojumi var tikt pārdoti gan pa tiešo veikalos, kioskos un citās tirdzniecības teritorijās, gan arī ar pasta vai citu preču pārvadātāju starpniecību. Mazumtirgotāji pārdodamās preces var iepirkt gan no vairumtirgotājiem, gan pa tiešo no preču ražotājiem, bet tās ir paredzētas patērētāju personīgajam patēriņam, nevis vēl tālākai tirgošanai un peļņas gūšanai. Mazumtirgotāju un to piegādātāju attiecības regulē vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtības likums.

Mazumtirgotāji pelna naudu tikai ar preces cenas starpību – no ražotājiem vai vairumtirgotājiem tie iepērk preces par zemāku cenu un pārdod par augstāku. Tas ir izdevīgi gan ražotājiem un vairumtirgotājiem, gan mazumtirgotājiem. Uzņēmumiem un vairumtirgotājiem bieži vien nav izdevīgi pašiem pārdot preces klientiem, jo tam ir nepieciešamas atsevišķas telpas un darbinieki, turklāt daudz vienkāršāk ir pārdot preces lielākos apjomos. Mazumtirgotāji, savukārt var nopelnīt, nepievienojot saņemtajām precēm papildus vērtību, bet tikai cenu.

Būtiskākā atšķirība starp vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību ir tieši tā, ka vairumtirgotāji preces pārdod tālākai tirdzniecībai, bet mazumtirgotāji patēriņam. Tirgotājs nedrīkst būt reizē gan vairumtirgotājs, gan mazumtirgotājs. Likums aizliedz vienam mazumtirgotājam iepirkt preces no cita mazumtirgotāja un pēc tam tās pārdot par augstāku cenu. Jebkurai pārdotajai precei ir jābūt reģistrētai un par jebkāda veida tirdzniecību ir jāmaksā nodokļi.

Vienā mazumtirdzniecības teritorijā (kioskā, veikalā, interneta veikalā utt.) parasti tiek tirgotas preces, kas iepirktas no dažādiem vairumtirgotājiem, lai pircējiem būtu lielākas izvēles iespējas. Šāda prakse veicina ražotāju konkurenci, jo patērētājam ir iespējams vienuviet salīdzināt dažādu produktu kvalitāti un cenu. Parasti tieši tie mazumtirgotāji, kas piedāvā visdažādāko preču klāstu ir pircēju vidū iecienītāki, taču pastāv arī izņēmumi.
Latvijā arī mazumtirdzniecībā ir vērojama ļoti sīva konkurence un mazos mazumtirgotājus no tirgus bieži vien izēd tieši lielie mazumtirgotāji. Tas visuzskatamāk ir novērojams veikalu tīklu un atsevišķu veikalu konkurencē. Lielajiem veikalu tīkliem ir proporcionāli daudz mazākas ar preču tirgošanu saistītās izmaksas, līdz ar to viņi var piedāvāt daudz zemākas cenas. Patērētājiem cena bieži vien ir būtiskākais aspekts, pēc kura tie izvēlas mazumtirgotājus, tāpēc arī lielo veikalu ķēžu ienākumi ir proporcionāli daudz lielāki. Tirgū paliek tikai daži mazie mazumtirgotāji, kuri spēj konkurēt ar unikālu piedāvājumu vai ko citu.

Mazumtirdzniecība tiek iedalīta pārtikas un nepārtika mazumtirdzniecībā. Pie pārtikas precēm tiek pieskaitītas tās preces, kuras ir paredzētas cilvēka uzturam. Viss pārējais tiek pieskaitīts pie nepārtikas precēm. Uz katru no šiem mazumtirdzniecība veidiem attiecas mazliet atšķirīgi nosacījumi un regulas, taču vienā mazumtirdzniecības teritorijā var tikt tirgotas gan pārtikas, gan nepārtikas preces.

Varētu šķist, ka mazumtirdzniecība ir ļoti ienesīgs un vienkāršs bizness, tāpēc, ka viss, kas jādara ir jāiepērk preces par zemāku cenu un jāpārdod par augstāku, bet bieži vien ienākumi nav tik lieli kā cerēts. Šis bizness saistās ar lieliem izdevumiem, jo ir jāmaksā par tirdzniecības teritorija uzturēšanu, darbaspēku utt., bet lielās konkurences dēļ precēm nevar likt pārāk lielu uzcenojumu. Arī preču iepirkšana var radīt lielus zaudējumus, jo nenopārdotās preces vairumtirgotāji atpakaļ nepieņem.