Uzņēmējdarbības plāna un dzīvotspējas pētījuma izstrāde

Vai zinājāt, ka viens no pieciem uzņēmumiem izgāžas divu gadu laikā, gandrīz puse jauno uzņēmumu pazūd piecu gadu laikā, un trīs no četriem jauniem uzņēmumiem neizdzīvo 15 gadus? Jā, iespējas ir pret jaunuzņēmējiem un uzņēmējiem, tāpēc ir labāk sākt biznesu ar mentoru no biznesa konsultāciju pakalpojumu sniedzēja.

Ir daudz lietu, ko varat izdarīt paši, bet uzņēmuma izveide nav viena no tām. Kaut kas noteikti noies greizi. Lai izvairītos no problēmām un samazinātu to ietekmi, meklējiet ekspertu palīdzību un padomu.

Jūsu biznesa konsultants jums būs jāvada cauri procesam, sākot no uzņēmuma izveides līdz palaišanai un tālāk. Viņa palīdzība un padomi var būt īpaši noderīgi, veicot dzīvotspējas pētījumu un sagatavojot biznesa plānu.

Dzīvotspējas pētījums

Dzīvotspējas pētījums ir sistēmiska jūsu biznesa idejas novērtēšana. Tas ir realitātes pārbaudes veids, lai noteiktu, vai jūsu ideja ir dzīvotspējīga, ilgtspējīga un rentabla. Šis ceļvedis vienkāršo procesu praktiskos, darbībā pārvēršamos soļos.

1. Veiciet sākotnējo analīzi.

Sāciet ar ideju kopumu un sašauriniet tos līdz dažiem. Izmeklējiet dažādus veidus, kā izveidot un vadīt savu uzņēmumu un pozicionēt savu produktu vai pakalpojumu tirgū. Šis solis palīdzēs skaidrot jūsu domas un izlemt par ideju/-ām, kuras pētīt un novērtēt.

Jums jābūt aktīvi iesaistītam šajā posmā. Jūsu konsultants var būt saprašanas balss, kas pārbaudīs jūsu pieņēmumus.

Nebūsim mulsināti ar sākotnējo negatīvo analīzi. Jūs varat meklēt veidus, kā uzlabot savu ideju. Tomēr mācieties atbrīvoties no acīmredzami neizdevīgām idejām, pirms ieguldāt tajās vairāk laika un resursu.

2. Novērtējiet tirgus dzīvotspēju.

Šajā posmā jūs identificēsiet savu mērķa tirgu, novērtēsiet, vai šajā tirgū pastāv pieprasījums pēc jūsu produkta vai pakalpojuma un nosakiet cenu, par kuru ir dzīvotspējīgs pieprasījums. Ja tirgus novērtējums nerāda iespējas, apsveriet iespēju atkāpties no sava biznesa idejas. Jūs varat sākt no jauna ar alternatīvu.

3. Noteikt jūsu organizatorisko struktūru.

Noteikt plānoto darbību apjomu, izlemt par jūsu organizatorisko struktūru un analizēt jūsu personāla un vadības prasības. Jūsu biznesa konsultants jums var sniegt vērtīgas uzņēmuma strukturizācijas atziņas.

4. Novērtējiet finansiālo dzīvotspēju.

Izstrādājiet atklāšanas dienas bilanci ar prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Šis solis ir būtisks, lai saprastu jūsu uzņēmuma finansiālo dzīvotspēju.

5. Identificējiet neaizsargātību.

Identificējiet un analizējiet iekšējās neaizsargātības, kas var negatīvi ietekmēt jūsu uzņēmumu. Vai ir likumi, kurus jūsu uzņēmums pārkāps? Kas var izraisīt jūsu piegādes ķēdes sabrukumu? Kad jums ir reģistrs ar iespējamajiem riskiem, jūs varat izstrādāt stratēģijas to novēršanai, kontrolei un mazināšanai.

6. Uzrakstiet savu dzīvotspējas ziņojumu un pieņemiet lēmumu.

Sagatavojiet ziņojumu, kurā apkopotas visas jūsu dzīvotspējas pētījumā aplūkotās lietas, ieskaitot visas idejas variācijas, ko esat novērtējis. Tas ļaus jums sistemātiski novērtēt savu ideju un nonākt pie secinājuma par ideju/-u dzīvotspēju un praktiskumu.

Esi skeptisks un rūpīgs, izpētot datus, un neaizmirsti ņemt vērā savas biznesa konsultanta ieteikumus. Rūpīgi izvērtējot savāktos datus un informāciju, lemjiet, vai turpināt uzņēmuma izveidi ap savu ideju.

Biznesa plāns

Kad esat gatavs turpināt ar savu biznesa ideju, jums ir jāuzraksta savs biznesa plāns. Tas būs jūsu biznesa pamatplāns vai ceļvedis, sniedzot detalizētu ceļa aprakstu, pa kuru sekos jūsu uzņēmums.

Biznesa plāna nozīmi nevar pārvērtēt. Tas vadīs uzņēmumu cauri tā sākuma posmiem un kalpos kā būtisks rīks investoriem piesaistīšanai, vadības vadīšanai un progresa novērtēšanai.

Biznesa plānam parasti ir sekojošas sastāvdaļas:

1. Izpilddirektora kopsavilkums

Izpilddirektora kopsavilkums sniedz koncentrētu visu plānu aprakstu. Ja tas ir jaunam uzņēmumam, izpilddirektora kopsavilkums var arī apkopot to, kas pamudināja jūs sākt biznesu.

2. Uzņēmuma apraksts

Aprakstiet savu uzņēmumu. Izklāstiet savus mērķus, produktus un pakalpojumus, un dodiet lasītājam stingru priekšstatu par jūsu uzņēmuma identitāti. Uzsveriet savu konkurētspējas priekšrocību.

3. Tirgus analīze un stratēģija

Kam vēlaties pārdot savus produktus un pakalpojumus? Definējiet savu auditoriju, izklāstot viņu:

  • Atrašanās vietu (fizisko un virtuālo)
  • Sarežģījumus un vajadzības
  • Demogrāfiju

Šajā sadaļā vēlaties skaidrot, kā jūsu produkti un pakalpojumi kalpos jūsu tirgum. Par pamatu šai sadaļai varat izmantot savas dzīvotspējas pētījuma tirgus novērtējumu.

4. Mārketinga un pārdošanas plāns

Precizitajai auditorijai definicijai iepriekšejajos posmos, jums ir jasniegt kad plnojat sasniegt un pardoit šo auditoriju. Jums ir jauzraksta:

  • Reklamas tehnikas
  • Cenu strategijas
  • Pardosanas pieejas
  • Raksturigas ipasibas vai pazimes kas dod prieksroku konkurencei

5. Vadiba un organizacija

Aprakstiet savu organizatorisko un juridisko strukturu. Iepazistiniet ar uzņemuma vaditajiem (piemeram prezidents un vice prezidents), un pastastiet lasitajam kapiec šie cilveki ir piemeroti šim amatiem.

Piezime ka jus esat jau novertejis jusu iespejamu organizatorisko strukturu jusu dzivotspesjas petijuma laika. Jus varat uzbuvet šo dalu no jusu dzivotspesjas petijuma kad veidojat vadibas un organizacijas sadalu jusu biznesa plana.

6. Produkti un pakalpojumi

Izklajiet jusu produktus un pakalpojumus detalizeti. Kadus produktus jus pardodat? Kadus ipasibas tiem ir? Kadu pakalpojumu jus piedavajat? Ka tie tiks piegadati? Aprakstiet pieredzi un prieksrocibas saistitas ar jusu pakalpojumiem.

7. Konkurences analize

Konkurences analizes sadala izklajiet jusu konkurentu stipras puses, velas puses un konkurences prieksrocibas. Talak apspriediet kad padara jusu kompaniju atskirigu un pamatojiet kapiec tam ir vieta konkurences ainava.

8. Darbibas plans

Izklajiet jusu operacionalo shematisko attelojumu. Apspriest logistiku cilvekresursu kapacitati intelektualas ipasibas, utt. Ka jus razojat savu produktu? Ka jus to izplatait un pardodat? Ka jusu bizness darbosies ikdiena? Šis biznesa plana sadala atbildes uz šiem jautajumiem un vel vairak.

9. Finansialas prognozes

Kad jus planojat pelnit naudu un cik lielu ieņemumu jus radisit? Šis sadala ari norada finansejuma avotus un summas.

10. Pielikumi

Saja sadala ir jusu biznesa atļaujas intelektualas ipasibas un patentu sertifikati ka ari kopija no jusu dzivotspesjas petijuma. Tajaa jabut ari visiem dokumentiem kas atbalsta apgalvojumus ieprieksejos sadalos. Piemeram varat ieklaut jusu vaditaju CV lai pieraditu ka jusu organizacijas vaditaji ir piemeroti turam amatus.

Sakiet savu biznesu

Lai sakitu biznesu jusam jabut izveidotam dzivotspesjas petijumam un biznesa planam. Pirmais petijums izmekle jusu biznesa idejas dzivotspesju kamers otrais to operacionalize.

Biznesa uzsaksana ir izaicinajums maigi izsakoties tikai dazi no tiem kas sak uznemties to paveic. Tadel labak sakiet sagatavots ar palidzibu no pieredzejusu biznesa konsultanta.