Kristofers Kārters

Kristofers Kārters ir uzņēmējdarbības tehnoloģiju strauji mainīgajā pasaulē vadījis redzējuma vadību un ekspertīzi. Ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi IT nozarē, Kristofers ir nostiprinājis savu reputāciju kā uz priekšu domājošs izpilddirektors, kurš izstrādā inovatīvus risinājumus uzņēmumiem visā pasaulē.

Approyo valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, Kristofers virza inovācijas SAP, mākslīgā intelekta un mākoņdatošanas risinājumos. Viņa neatlaidīgā izcilības meklēšana ir novedusi Approyo kļūt par globālu līderi, sniedzot progresīvus tehnoloģiju pakalpojumus uzņēmumiem jebkura izmēra.

Kristofera ceļojumu tehnoloģiju nozarē raksturo daudzi sasniegumi un apbalvojumi. 2005. gadā viņš izveidoja pirmo SAP mākoņdatošanas risinājumu, ko izmantoja SAP klients, apliecinot viņa pionierisko pieeju mākoņdatošanai. Turklāt viņa loma pirmā SAP HANA ražošanas mākoņa izveidē lielam klientam vēl vairāk nostiprināja viņa pozīciju kā nozares inovatoru.

Papildus darbam Approyo, Kristofers ir arī līdzdibinātājs investīciju firmā Impala Ventures, kas atbalsta start-up uzņēmumus un uzņēmējus IT nozarē. Viņa apņemšanās veicināt inovācijas sniedzas aiz viņa paša uzņēmuma, parādot viņa veltījumu nozares izaugsmei un panākumiem.

Kristoferu savas karjeras laikā ir godināts ar prestižiem apbalvojumiem, tostarp atzīts par Top Business Winner, ACQ balvas saņēmēju un Inc. 500 un 5000 goda dalībnieku. Viņš ir arī Forbes Coaches Council biedrs, vēl vairāk uzsverot viņa ekspertīzi un ietekmi IT jomā. Vadīts ar aizraušanos atslēgt datu spēku ar mākslīgo intelektu un tērzēšanas robotiem, Kristofers ir neatlaidīgs savā misijā sniegt nevienlīdzināmu vērtību Approyo klientiem un partneriem.

Iespēju pieņemšana

Kristofera ceļojums tehnoloģiju pasaulē sākās tāpat kā daudziem citiem, ar aizraušanos, kas radusies viņa koledžas dienās Džordžijas Tehnoloģiju institūtā. “Man patīk datori, tos apgūt, ar tiem spēlēties, tos izjaukt,” viņš atceras. Viņa aizraušanās uzlabot datoru veiktspēju noveda viņu pie sarežģītās SAP ekosistēmas, kur viņš pieņēma mākoņdatošanas un virtualizācijas jauninājumus.

Pēdējo 25/30 gadu laikā savas karjeras laikā esmu pieņēmis mantru mācīties vairāk, augt vairāk un darīt vairāk ar tiem, ar kuriem spēlēju mākslīgo intelektu, citiem vārdiem sakot, A.I. Mākoņdatošana un tās priekšrocības SAP,” skaidro Kristofers. Viņa ceļojums ir dzīvs piemērs tehnoloģiju piedāvātajai nebeidzamajai iespēju klāstam, jo viņš turpina attīstīties un inovēt pastāvīgi mainīgajā ainavā.

Izaugsmes veicināšana

Kad SAP sāka izmantot atmiņas datubāzes darbību un sāka virzīties uz HANA, un nākamais vilnis bija klāt, es iedvesmojos uzsākt uzņēmumu,” atceras Kristofers. Jau iegremdējies mākoņtehnoloģijas pasaulē un aizrāvies ar mākslīgo intelektu, viņš redzēja iespēju savienot savas aizraušanās ar tehnoloģiju attīstību.

Kristofers skaidro: “Kas ir vērtība un uzņēmuma misija un redzējums manis vadībā ir lielisks jautājums, jo es ticu citu palīdzēšanai sasniegt viņu mērķus neatkarīgi no tā, vai tas ir partneris, klients, darbinieks vai kāds, ar ko tikai tikos konferencē,” Viņš piebilst: “Es tiešām cenšos palīdzēt viņiem izglītoties un attīstīties mūsu ekosistēmā,” Viņa apņemšanās veicināt citu izaugsmi atspoguļo viņa vadības pamatvērtības, virzot uz priekšu uzņēmumu ar apņemšanos sadarboties un augt.

Tehnoloģiskas izcilības meklējumos

Kristofera apņemšanās sekot līdzi jaunajiem tehnoloģiskajiem attīstībām ir nepagurstoša. “Es pastāvīgi lasu, mācos, apmeklēju konferences un tikos ar tehnoloģiju komandu vadītajiem, vai tas būtu lielais uzņēmums kā SAP vai mazs start-up ar jaunu tehnoloģiju, kas aug vai meklē pievienoties mūsu ekosistēmai,” viņš apgalvo.

Viņa aktīvā pieeja mācībām un tīklošanai ļauj viņam ieraudzīt nākotni un veidot tendences ekosistēmā. Kristofers nodrošina, ka viņa uzņēmums paliek inovatīvu priekšgalā, sekojot līdzi jaunajiem tehnoloģijiem un nozares ieskatam.

Kopienas progresu virzot

Es pastavīgi cenšos veicināt izcilību mūsu komandas locekļos, palīdzot viņiem mācīties, augt un virzīties uz priekšu savos ceļos,” uzsver Kristofers. “Tam nav jābūt manam ceļam vai uzņēmuma ceļam, bet tam jābūt vienam ceļam, un kopumam tas ir kaut kas taisnīgs, kas patiešam dod labumu viņiem, virza viņus uz priekšu, palīdz viņiem un padara viņus labakos par to ko viņi dara,

Viņa apņemšanās veicinat izaugsmes un pilnvarošanas kultūru uzsver kolektiva progresa nozimi komandai, kur katras individa ceļojums veicina organizacijas kopumja panakumus.

Vadit ar ekspertizi

Kristofera plašais fons tehnoloģijas jomai, it īpaši kã lãderis Mãkslãgã Intelekta un ERP jomãs, ienes unikãlu perspektãvu grupas dinamikã. “Es nesu zinãsanãs un prasmju kopumu ko esmu ieguvis šajos 30 gados lai tie patiešãm palidzetu tiem labak saprast kas vinji ir, ka var but vinju kompanija vai ka vinji var but un virzities uz prieksu musu ekosistema,” vinjs skaidro.

Vina gataviba dalities savã ekspertize un atbalstit cilvekus kas mekle izaugsmi gan tirgu izstades laika gan ikdienas mijiedarbiba uzsver vinja apnemsanos virzit individiem un plataku ekosistemu uz prieksu.

IT uzraudziba ar AI revolucija

AI un terezesanjas roboti transforme IT ainavu it ipasi makoñdatoðanas un SAP risinajumos,” piebilst Kristofers. “Tie uznemsies rutinas darbus. Tie patieðam bus tie kas tur ieturesies apkopes un monitorings nodrosinas pamata atbalstu visai ainavai,

Kristofers apraksta Overwatch funkcionalitati sekojoði: “Sis riks ir AI balstitais riks kas monitori visu ainavu vai tas ir SAP Oracle vai jebkur citi riki ainava. Tas neparklati monitori 24/7 365; mes nevajag lai darbinieki skatas uz katru entiti portu datubazi vai tabulu. Pieteikums to dara musu vietã,” Sis inovativais pieejas veids racionalize parvaldibu un monitoringu procesus atzimejot ieverojamu izmainu IT nozares ainava.

Prioritizesanas Uzdevumi

Katra diena nes savus izaicinajumus sakanot no niecigiem lidz dzives mainigiem,” atspogulojas Kristofers. “Jums jabut izveleties svarigakos un virzities uz prieksu ar tiem vispirms. Mazak svarigus uzdevumus var nodot citiem darbiniekiem,

Vins saka: “Lielakie uzdevumi jabut uz jusu pleciem bet jus vienmer jabut lemuma pieñemsanai un jus esat tas kas var atrisinat problemas ka izpilddirektors. Jo sareztakais izaicinajums jo vairak tas gulstas uz jusiem un jo vieglak jus varat atstumt citus darbiniekus lai veiktu mazak svarigus lemumus,” Ka izpilddirektors navigacija šajos izaicinajumos prasa strategisku prioritesanu un noteiktibu lai nodrosinatu efektivu problemu risinasanu un biznesa turpinasanu.

SAP un AI pionierdarbs

Vai butu nepareizi no manis teikt pasaules dominacija SAP un mâkslîgâ intelekta pasaulê? Tas ir nedaudz aroganti bet es gribetu turpinât mûsu organizâciju vadîtâju kvadrantâ SAP,” Kristofers domâ.

Vins piebilst: “Mûsu spêjas pârvaldîba un atbalsts izmantojot mûsu Overwatch rîku padarîs kompânijas taupît naudu mâcît vairâk augt vairâk un kût par labâk pârvaldîtâm kompânijâm pasaulê pateicoties mûsu rîkkopai un organizâcijai,” Ar fokusu uz inovâcijâm un izcilîbu Kristofers cenðas pozicionêt savu organizâciju SAP un Mâkslîgâ Intelekta ainavâ sniedzot nevienlîdzinâmu vêrtîbu klientiem visâ pasaulê.

Uznêmumu pilnvaroðana

Nu es vienmer bus pazistams ka cilveks kurð palaida pirmo SAP mâkoni Sapphire tâ ka tas ir jautri,” atspogulojas Kristofers. “Es arî esmu loti laimigs ka man ir brîniðîga kompânija un es domâju ka mantîba turpinâsies vai nu ka patstâvîga entîte vai iegûta gaidâmajos gados,” Vins ari norada ka viens lieta vienmer bus zinama: Kristofers centas pêc labâkâs sirdsapziñas šaja ekosistemâ. Vins centas palidzet izglitot macit un virzit cilvekus uz prieksu pec iespejas labakajiem risinajumiem ja vinji negribêja uzñemties atbildîbu par macîðanos vai bija par stulbi lai saprastu labumus.

Kristofers lepojas ar šo savos vardos: “Es joprojam gulês labi nakti zinot ka es devu savu labako un vinji neizdevas veikt darbus ko vinji vajadzeja darit lai padaritu savu kompaniju veiksmigu,” Vins verð uzmanibu tam ka kompanijas trukst izpratnes piemeram minot vienu kas patreiz cinaðas ar makoñdatoðanas tehnologiju. “Vini apgalvo vadibu bez pamata sapraðanas kas maksâ vinju kompanijai miljonus,” noželo Kristofers.

Kristofera atklata vertejuma uzsver nozimi saprast un pieñemt tehnologiju lai virzitu biznesa panakumus. Tas ari uzsver potencialas sekas ja tiek ignorêta bûtiska zinaðana strauji attîstosa digitalaja ainava.

Aizrautiba Neatlaidiba Un Upuris

Pirma lieta ir lekt tur ârâ iestâtît vietâ izveidot savu rîku izveidot savu kompaniju un doties to darît. Ja jums ir aizrautiba ja jums ir motivacija dodieties to darît,” Kristofers iesaka. “Es to esmu darîjis vairâkas reizes un daru to ar vairâkiem kompanijâm bet jums jabut aizrautibai un jabut gatavam upureties. Es esmu upurejis