Tīkla drošības novērtējumā atklāto ievainojamību veidi

Plašajā un sarežģītajā tīkla drošības pasaulē ir svarīgi saprast, kādas ievainojamības var atklāt novērtējuma laikā, lai aizsargātu informācijas sistēmas. Tīkla drošības novērtējums atklāj iespējamos draudus un vājās vietas, ļaujot stiprināt drošības pasākumus un novēršot neautorizētu piekļuvi vai datu noplūdi.

Zemāk mēs aplūkojam dažus bieži sastopamus ievainojamību veidus, kas tiek identificēti šādos novērtējumos.

Konfigurācijas kļūdas

Konfigurācijas kļūdas rodas, kad mūsu datoru sistēmu iestatījumi nav pareizi konfigurēti. Tas padara to viegli pieejamu cilvēkiem, kuriem nevajadzētu iekļūt, lai tie varētu izraisīt problēmas. Ir svarīgi divreiz pārbaudīt iestatījumus, lai nodrošinātu, ka viss ir droši aizslēgts!

Programmatūras ievainojamības

Programmatūras ievainojamības ir kā vājas vietas mūsu datorprogrammās. Tās var atrast jebkurā programmatūrā, ko mēs izmantojam, un tās rodas, jo dažreiz, veidojot programmatūru, tiek pieļautas kļūdas.

Interneta ļaundari, ko sauc par hakeriem, meklē šīs vājas vietas, lai varētu iekļūt un nodarīt ļaunumu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi bieži atjaunināt mūsu programmatūru. Atjauninājumi palīdz labot šīs vājas vietas un aizturēt kiberdraudus.

Novecojušas vai neplankotās sistēmas

Novecojušas vai neplankotās sistēmas ir kā vecas, sarūsējušas slēdzenes uz durvīm. Kad mēs neatjauninām savus datorus vai izmantotās programmas, tas ir kā dot hakeriem atslēgu, lai tie varētu iekļūt un izdarīt postu.

Šīm vecajām sistēmām trūkst jaunā “bruņojuma”, kas aizsargā pret hakeru jaunajiem trikiem. Viens no lielajiem problēmām ar šīm vecajām sistēmām ir tas, ka tās var inficēties ar dažādiem ļaunprogrammatūras veidiem, kas var izdarīt visu veidu ļaunumu, sākot no mūsu informācijas zādzības līdz pat datoru “slimšanai”.

Tieši tāpat kā mums ir nepieciešamas vakcīnas, lai nepieļautu slimības, mums ir jāatjaunina mūsu sistēmas, lai saglabātu mūsu datorus veselus un drošus.

Tīkla pakalpojumu ievainojamības

Tīkla pakalpojumu ievainojamības ir slēptas problēmas datoru tīkla daļās, kas palīdz datoriem savstarpēji sazināties. Ja šiem pakalpojumiem ir problēmas, tas ir kā vāja vieta, ko ļaundari var atrast un izmantot.

Tas var notikt, ja pakalpojumi nav pareizi iestatīti vai tiem ir vecas nepilnības, kas nav novērstas. Visu atjauninot un pārbaudot iestatījumus, var palīdzēt apturēt šos slēptos uzbrukumus.

Nepietiekama tīkla segmentācija

Nepietiekama tīkla segmentācija ir kā nepietiekams sienu skaits lielā ēkā. Ja mums nav pietiekami daudz atdalījumu jeb “sienu” starp dažādām mūsu tīkla daļām, ļaundaris, kas iekļūst vienā daļā, var viegli pārvietoties visur citur un radīt problēmas visur. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šos atdalījumus saglabāt, lai problēmas saglabātu mazas un neliktu tām sabojāt visu.

Fiziskas drošības trūkumi

Fiziskas drošības trūkumi ir kā aizmirst aizslēgt savu velosipēdu parkā. Ja mēs neaizslēdzam lietas, jebkurš var nākt un tās paņemt. Tas notiek arī vietās kā birojos un datu centros. Ja kaut kas paliek neaizslēgts, jebkurš var ienākt un izdarīt postu ar datoriem vai paņemt svarīgus dokumentus.

Ir ļoti svarīgi nodrošināt durvju aizslēgšanu, izmantot kameras, lai redzētu, kas ienāk un iznāk, un varbūt pat izmantot apsargus. Tieši tāpat kā jūs neatstātu savas rotaļlietas ārpus telpas ikvienam paņemamam, mums nevajadzētu atstāt mūsu datorlietas viegli pieejamas ļauniem cilvēkiem.

Sociālais inženierijas uzbrukumi

Sociālais inženierijas uzbrukums ir tad, kad ļauni cilvēki cenšas jūs apmaldināt, lai dabūtu jūsu noslēpumus. Tas ir kaut kas līdzīgs kaut kam draudzīgam cilvēkam, kurš cenšas uzzināt jūsu slepeno roku spiedienu.

Iedomājieties kādu, kurš izliekas par jūsu draugu vai darbinieku no uzticamas vietas, piemēram, jūsu telekomunikāciju uzņēmuma. Viņi var zvanīt jums, sūtīt e-pastu vai pat sarakstīties ar jums, cenšoties dabūt jūs pastāstīt kaut ko privātu, piemēram, jūsu paroli vai bankas informāciju.

Viņi ir prasmīgi likties patiesi un liek domāt, ka viņiem var uzticēties. Lai paliktu droši, mums ir jāpārbauda ar ko mēs runājam un nedrīkstam dalīties ar mūsu noslēpumiem, ja neesam pilnīgi pārliecinati.

Nepietiekama šifrēšana

Nepietiekama šifrēšana ir kā sūtīt atklātni vietu noslēgtai vēstulei. Kad dati nav pienācīgi šifrēti jeb sajaukti tā, lai tos var lasīt tikai noteiktas personas, tos ir viegli citiem noķert un izlasīt.

Tas ir īpaši riskanti, nosūtot sensitīvu informāciju internetā, piemēram, kredītkartes datus vai privātas ziņas. Izmantojot stipru un atjauninatu šifrēšanu ir kā likt stipru slodzi uz jūsu datiem, saglabajot tos drošus no ziņkareivjiem.

Palielinatas lietotaju privillegijas

Palielinatas lietotaju privillegijas ir kà dot kàdam galveno atslègu uz visu èku kad viòiem vajag tikai ienàkt vienà istabà. Ja lietotàjiem ir vairàk pieejas tiesìbu uz sistèmàm un datiem nekà nepiecieðams tas palielina nejauðu vai apzinàtu ìsprojumu risku.

Lietotàju privillegiju ierobeðoðana tikai lìdz tam kas nepiecieðams viòu darbam palìdz samazinàt potenciàlo bojàjumu no iekðèjiem draudiem vai kompromitètiem kontiem.

Uzzini visu par tìkla droðìbas novèrtèjumà atrastajàm ievainojamìbàm

Lai apkopotu lietas – sargàt savu datora aizsardzìbu ir super-super svarìgi! Tàpat kà bruòiniekam nepiecieðams bruòojums lai cìnìtos ar pùðiem mùsu datori nepiecieðama laba aizsardzìba lai cìnìtos ar ìaunajiem kiberzemè.

Atceries saglabàt visu atjauninàtu nedalies noslèpumos ar sveðiniekiem un vienmèr pietiekami daudz sienu iekð savas datora karalistes lai turètu prom slèptos pùðus. Paliec droðs bieþi atjaunini un turè prom ìaunekïus no savàm digitàlajàm bagàtìbàm!

Apmeklè mùsu blogu lai uzzinàtu vairàk!