Aizsardzība jūsu idejām: kāpēc VPN ir nepieciešams vadītājiem

Tehnoloģiju attīstība un digitālā satura pieejamība padara vieglāku radošo darbu kopēšanu un izplatīšanu bez atļaujas. Tam vēl pievienojas kiberdrošības apdraudējumi, kas vēro katrā interneta stūrī.

Kiberuzbrukumi bija galvenie draudi uzņēmumiem visā pasaulē, saraksta augšgalā ar 34 procentiem 2023. gadā. Uzņēmumu vadītāji zina kaitējumu un traucējumus, ko kibernetiskais incidents var izraisīt uzņēmumā.

Taču daudzi varbūt pilnībā nesaprot draudu apmēru un ilgtermiņa ietekmi. Papildus klientu datu zaudēšanai un noteikumu un reputācijas jautājumu risināšanai pēc kibernetiskā incidenta, uzņēmumi cieš arī no mazāk redzamām uzbrukuma izmaksām – intelektuālā īpašuma zādzības.

Ņemot to vērā, ir svarīgi aizsargāt savas vērtīgās idejas. Viens spēcīgs rīks, ko organizācijas vadītāji vai izpilddirektori (CEO) var izmantot, ir Virtuālais Privātais Tīkls (VPN). Šeit mēs apspriedīsim VPN kritisko funkciju maksimālai tiešsaistes drošībai un iemeslus, kāpēc CEO ir jāpieņem šis drošības pakalpojums.

Bet pirms tā, saprotiet CEO svarīgo lomu uzņēmuma kiberdrošībā un bieži sastopamajos izaicinājumos.

Kiberdrošības izaicinājumi, ar kuriem bieži saskaras CEO

Internets piedāvā uzņēmumu vadītājiem milzīgas iespējas uzsākt un attīstīt savus uzņēmumus. Vai tas būtu caur sociālajiem medijiem vai e-komercijas platformām, iespējas sazināties ar partneriem, darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem ir neskaitāmas.

Uzņēmumiem arvien vairāk paļaujoties uz digitālo infrastruktūru, CEO saskaras ar daudziem kiberdrošības izaicinājumiem, kas var kaitēt uzņēmuma darbībai, peļņai un reputācijai.

CEO galvenās bažas par kiberdraudiem

PwC aptauja atklāja, ka 58 procenti CEO uzskata kiberuzbrukumus par būtisku draudu viņu uzņēmumiem. No tiem aptaujātajiem 62 procenti galvenokārt uztraucas par traucējumiem produktu un pakalpojumu pārdošanai klientiem.

Pārdošana var tikt ievērojami sajaukta, ja jūsu uzņēmums tiek skarts ar izspiedējvīrusu uzbrukumu daļēji vai pat pilnībā. Tāpat kāda cita ideju vai izgudrojumu zādzība var palēnināt inovācijas un produktu attīstību.

Izpilddirektoru neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem

Kā organizācijas augstākais izpildes vadītājs, CEO galvenokārt ir neierobežota piekļuve uzņēmuma datiem, padarot viņus par galveno hakeru mērķi.

Parasti vadītāji ir labi aizsargāti, izmantojot uzņēmuma tīklu. Taču šī drošība bieži vien pazūd, kad viņi atstāj telpas. Parasti maz vai nemaz nav aizsardzības pār viņu mājas tīkliem, personiskajiem ierīcēm un kontiem.

Viena aptauja atklāja, ka 58 procenti ASV kiberdrošības vadītāju savos stratēģijos un budžetos nav iekļauti pasākumi ciberdraudu novēršanai vadītājiem un viņu digitālajiem aktīviem.

Rezultātā kibernoziedznieki maina savas taktikas, piemēram, pilnībā apejot korporatīvo tīklu. Tā vietā viņi cenšas ielauzties uzņēmumā, tieši mērķējot uz vadītājiem mājās un caur viņu personiskajiem tiešsaistes kontiem.

Izplatītas hakeru taktikas, lai mērķētu uz CEO

Hakeri ir atklājuši, ka lielākajai daļai CEO nav aizsardzības, kad viņi nelieto savus darba kontus vai ierīces. Viņi bieži izmanto šādas taktikas, lai mērķētu uz vadītajiem ar priviliģētu piekļuvi uzņēmuma ļoti sensitīvajiem datiem un veiksmīgi veiktu ielaušanos:

  • Izmantot nozagtas paroles no tumšajiem tīmekļiem, lai iegūtu neautorizētu piekļuvi vadītaja personiskajam e-pastam un iegūtu uzņēmuma failus.
  • Pretendēt par CEO, lai nosūtītu viltus e-pasta ziņojumus darbiniekiem ar lūgumu steidzami pārskaitīt līdzekļus.
  • Izmantot sociotehniku, lai apmuļķotu vaditajus atklajot sensitivu informaciju vai pieļaut drošibas kludas.
  • Inficet viena no ģimenes locekļa ierices, lai uzsaktu sekundaro uzbrukumu vaditajam.

Ka VPN var palidzet vaditajiem uzlabot kiberdrosibu?

Ka CEO, plaša piekļuve organizacijas datiem liek jums risket ar kiberdrosibas neaizsargatibu. Ņemot to vērā, vaditaju kiberdrosibas aizsardziba jabeidz par daļu no visaptverošas drošibas strategijas.

Virtuālais Privatais Tinkls (VPN) ir spēcigs riks, lai samazinatu kiberdrosibas riskus, ar kuriem jus varat saskarties. VPN izveido sifretu tuneli starp ierici un serveri. Jusu dati iet caur so drosu tuneli, padarot tos nelasamus bez atsifresanas atslegas.

Tas paslepj jusu Interneta Protokola (IP) adresi un tiešsaistes darbibu no arejiem subjektiem. Sis IP adreses paslepsana aizsargajat jusu personigo un uznemuma informaciju no konkretiem uzbrukumiem un neatlautiem pieklujes menesiem. Rezultata tas bus grutak hakeriem nozagat personigos un uznemuma datus.

Turklät VPN nodrosina drosu attalinatu pieklujes organizacijas tikliem. Tas ļauj jums un citiem uznemuma darbiniekiem stradat no jebkuras vietas, saglabajot uznemuma intelektualo ipašumu privatu un drosu.

Būtiskas VPN stratēgijas, ko katram CEO vajadzetu zinat

Izturigs un strategiski plenots VPN nodrosinas jūsu majas un uznemuma tiklu privatumu un drosibu. Atcerieties, ka steidzami instalts VPN risinajums var radit daudzas drosibas neaizsargatibas un riskus. Apsveriet šis strategijas efektivai VPN izmantosanai jusu organizacija:

Izvelieties pareizo VPN risinajumu

Dažadi VPN veidi atbilst konkretem vajadzibam un situacijam. Tapat ka ne visi VPN ir vienadi, pareizas izveles izdarisana ir butiska jusu aizsardzibas stiprinasanai. Pirms ieguldit jebkura VPN risinajuma, veliet laiku noteikt savas konkretas prasibas.

Drošibas limenis un elastibas funkcijas piedavatas ir butiski kriteriji atlases procesa. Tapat ka kiberdrosiba ir jusu galvena baža, izveleties VPN, kas izmanto robustus drosibas un sifresanas protokolus. AES-256 ir standarts sifresanas stiprumam, jo to ir gandriz neiespejami salauzt hakeriem.

VPN savietojamiba ar jusu iericem un operetajsistemu ari ir svariga. Pieņemsim, ka jus atlasat VPN risinajumu sava NVIDIA SHIELD iericei. Izmantojiet atbilstosu NVIDIA Shield VPN, lai pieredzetu gludu un drosu straumešanu sava ierice.

Apmaciet darbiniekus par VPN lietošanu

Labakais VPN nepietiekami aizsargajas jums, ja jus un jusu darbinieki nezinat, ka to pareizi lietot.

Cilveka elements kiberdrosiba ir tikpat butisks. Klikškinot uz phishing e-pastiem un izmantojot vajas paroles ir dažas cilveka kludas, kas parasti padara uznemuma tiklu neaizsargatu. Ir vertigs atcereties, ka pat augstakie izpildes vaditaji var klut par šadu uzbrukumu upuriem.

Darbinieki var but visneaizsargatakie posmi kiberdrosiba, ja vinus pienacigi neapmaca ar VPN labakajam praksem. Apmaciet darbiniekus par VPN nozimi, ka to instalst un konfiguret savas ierices un drosakos veidos pievienoties uznemuma tiklam.

Ieviesiet VPN drosibas politikas

Jabut skaidram drosibas politikam par VPN pieklujamu lietošanu, sakot no attalinatas pieklujes korporativajam tiklam lidz uznemuma datu parvietošanai un aizdomigu kiberdrosibas incidentu ziņošanai.

Ari ir butiski noradit, kurus datus un lietotnes var lietot un ka nodrosinat VPN pieslegsanos informaciju un ierices. Politikai jabut dokumentetam, un katram lietotajam, kas piesledzas tiklam jabut lasitam un tam jabut paklautam.

Uzraudziet VPN sniegumu

Regula VPN snieguma uzraudziba ir butiska uznemuma tikla infrastrukturas drosibai un efektivitatei. Tas ļauj jums atklat un risinat potencialas problemas, nodrosinot pieklujes svarigiem resursiem un datiem bez aizkaves vai partraukumiem.

Downtime var paleninat produktivitati un traucet ikdienas darba operacijam, tapec nekaveti reagets uz drosibas draudiem ir butisks. Piemeram riki, piemeram VPN zurnali, atskaites un bridiinajumi var palidzet jums atrast neaizsargatibas tikla un veikt proaktivas darbibas kiberdrosibas pasakumu pastiprinasanai.

Noversiet VPN drosibas riskus

Pareizi lietots VPN ir drosi un uzticami riki organizacijam. Taču slikti konfigureti vai nepamatoti VPN pakalpojumi var atklat jusu uznemumu neaizsargatibai. Ieguldot maksata pakalpojuma ir viens no labakajiem veidiem samazinat VPN drosibas riskus.

Atskiriba no bezmaksas VPN pakalpojumiem maksata nodrošinatajam ir pietiekama infrastruktura lai turpinatu attistities pret jums un jusu uznemumam virstosajiem kiberdraudiem. Jus ari sanemsiet labakus atrumus ar neierobezotu joslas platumu robustam drosibas funkcijam un uzticamu klientu atbalstu.

Papildinas kiberdrosibas pasakumi ko CEO var veikt

Ieguldot VPN ir viens no vieglakajiem veidiem samazinat kiberdrosibas riskus. Tomer arvien vairak sofisticetu kiberuzbrukumu merkejas vaditajus.

Tadel papildinas drosibas pasakumi ir butiski pastiprinat vaditaju kiberdrosibas aizsardzibu un uzlabot spejas aizstaveties pret vismodernakajiem uzbrukumiem.

Papildus stiprai VPN strategijai ari modernie drosibas protokoli ir tikpat vitali stiprinat jusu majas tiklu un samazinat kiberdrosibas riskus kas parasti rodas vaditajiem.

Tapat ka majas tikli parasti ir mazak drosaki neka korporativie tikli kibernoziedznieki biezi merke tos. Starp labakajam praksim ko jus varat ieviest lai blank” rel=”noopener”>pastiprinatu majas tikla drosibu ietilpst:

  • Nodrošinat kontus ar daudzfaktoru autentifikaciju.
  • Nodrošinat visam jusu iericem tikla jaun