Veselības aprūpe kā pamattiesības

Veselības aprūpe ir pamatcilvēka tiesības, un kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamībai un atbilstošai cenai nevajadzētu būt privilēģijām, kas paredzētas tikai izredzētajiem. Katram indivīdam, neatkarīgi no sociālekonomiskā statusa, ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, kas ir visaptveroša, savlaicīga un augstas kvalitātes. Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana atbilst vienlīdzības un taisnīguma principiem.

RAK slimnīca

RAK slimnīca, kas atrodas Ras Al Khaimah, Apvienotajos Arābu Emirātos, tika dibināta ar tādu pašu misiju – padarīt kvalitatīvu veselības aprūpi pieejamāku un pieņemamāku cenā. Tā ir vadoša veselības aprūpes iestāde, kas pazīstama ar savām modernām medicīniskajām iekārtām, dibināta 2007. gadā ar apņemšanos izcilībai pacientu aprūpē vadītāja Dr. Raza Siddique vadībā. Tās misija ir revolucionēt veselības aprūpes pakalpojumus Tuvajos Austrumos, sniedzot pasaules klases medicīnisko ārstēšanu un izcilu pacientu pieredzi.

Slimnīca koncentrējas uz jaunākās tehnoloģijas izmantošanu, augsti kvalificētu medicīnas profesionāļu pieņemšanu darbā un starptautisko veselības aprūpes standartu ievērošanu. Tās pieeja apvieno inovatīvas medicīnas prakses ar līdzcietīgu, pacientam orientētu servisa modeli. Slimnīca piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, ieskaitot specializētus nodaļas kardioloģijai, ortopēdijai, neirozinātnēm un citiem.

Medicīnas inovāciju avangardā

RAK slimnīcas apņemšanās nepārtraukti uzlabot un pārvaldīt kvalitāti veselības aprūpē atspoguļojas tās akreditācijā ar prestižiem starptautiskiem orgāniem, apliecinot tās apņemšanos nodrošināt augstākos medicīnas aprūpes standartus. Slimnīca cenšas būt medicīnas inovāciju un izcilības avangardā, ievērojami veicinot veselības aprūpes attīstību Tuvajos Austrumos.

RAK tic ne tikai slimību ārstēšanai, bet arī vispārējas labklājības veicināšanai un profilaktiskai aprūpei, kas atbilst plašākiem reģiona veselības aprūpes mērķiem. Tās centieni ir vērsti uz veselības rezultātu uzlabošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu kopienām, kurām tā kalpo.

RAK slimnīca ir Tuvajos Austrumos veselības aprūpes revolūcijas priekšgalā, pieņemot pacientam orientētu pieeju, integrējot tehnoloģijas un prioritizējot drošību un klīniskos rezultātus. Tās apņemšanās pacientam pirmajam modelim izpaužas progresīvu digitālo rīku izmantošanā. Slimnīca nodrošina pacientiem piekļuvi veselības informācijai un pakalpojumiem caur lietotājam draudzīgām platformām, piemēram, mobilajām lietotnēm un tērzēšanas robotiem, nodrošinot, ka viņi ir informēti un iesaistīti savas aprūpes ceļojumā.

Personalizēta aprūpe ar tehnoloģiju integrāciju

Saprotot drošas vides nozīmi, īpaši mūsdienās veselībai apzinīgajā pasaulē, RAK slimnīca ir integrējusi dažādas tehnoloģijas, lai uzturētu augstākos higiēnas un pacientu drošības standartus. Tas ietver modernas sterilizācijas sistēmas un attālinātas uzraudzības tehnoloģijas, kas samazina nepieciešamību pēc fiziska kontakta, tādējādi palielinot pacientu drošību.

Tehnoloģiju attīstība ir arī būtiska klīnisko rezultātu uzlabošanai. Slimnīca izmanto modernas diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas, šie tehnoloģijas ne tikai uzlabo tās medicīnisko pakalpojumu precizitāti, bet arī ļauj izstrādāt personalizētus aprūpes plānus atbilstoši katram pacientam.

Pacientu pieredzes uzlabošana

Apvienojot pacientam orientētu pieeju ar jaunākajiem digitālajiem veselības aprūpes risinājumiem un stingru apņemšanos drošuma un kvalitātes jomā, RAK slimnīca uzsver labklājībai orientētu pieeju slimību ārstēšanas vietā. Arabian Wellness Group ir apņēmusies radīt labklājībai orientētas kampaņas un veikt plašus pētījumus, veicinot kopumveida veselību un profilaktisko aprūpi kopienai. RAK slimnīca nosaka jaunu mērauklu medicīnas izcilumam Tuvajos Austrumos, nodrošinot, ka pacienti saņem pasaules klases aprūpi, kas ir gan droša, gan efektīva.

RAK slimnīca prioritizē pacientam orientētu pieeju, liekot pacienta pieredzi sava veselības aprūpes snieguma centrā. Tās apņemšanās uzlabot pacienta pieredzi un uzlabot veselības aprūpes rezultatus atspoguļojas vairākās inovatīvajos stratēģijos:

 • Mobilais lietojumprogrammas iesaistes programma: Slimnīca piedāvā plašu mobilo lietojumprogrammu, kas ļauj pacientiem ērti pārvaldīt savu veselības aprūpes ceļojumu. Tas ietver pierakstu veikšanu uz vizitēm, piekļuvi medicīniskajiem ierakstiem, veselības padomu saņemšanu un nodrošina, ka pacienti ir aktīvi iesaistīti un informēti par savu veselību.
 • Teleradioloģijas pakalpojumi: Atzina attalinatas veseliba aprupes nepieciesamibu, RAK slimnica ir ieguldijusi teleradiologijas pakalpojumos. Šis pakalpojums ļauj pacientiem konsultēties ar saviem ārstiem virtuāli, nodrošinot nepieciešamo turpinajumu aprupes un ertumu, it ipaši tiem pacientiem, kuri nevar fiziski apmeklēt slimnici.
 • Majas pakalpojumi: Tie piedava majas veselibas aprupes pakalpojumus, nodrosinot kvalitativu medicinas aprupi pacienta majas ertuma. Tas ietver medmasu aprupi, fizioterapiju un operaciju pecaprupi tiem pacientiem, kuriem nepieciesama pastaviga medicinas atbalsta.
 • Izcila pecaprups: Tas pecaprups programmas ir pielagotas tam lai nodrosinatu ka pacienti sanem nepieciesamo atbalstu un vadlinijas pecarstešanas. Tas ietver sekojošus pierakstus uz vizitem, rehabilitacijas pakalpojumus un pacienta izglitosanu lai veicinatu atveselošanos un noversanu komplikaciju.
 • Slimibu parvaldibas programmas: Hroniskam stavoklim piemeram diabetam un hipertensijai RAK slimnica ir izstradajusi visaptverosas slimibu parvaldibas programmas. Izmantojot digitalas platformas šis programmas piedava pastavigu uzraudzibu personalizetus aprupes planus un dzivesveida parvaldibas vadlinijas. Šis proaktivas pieejas palidz efektivi parvaldit hroniskas slimibas samazinat komplikaciju skaitu un uzlabot visparejo veselibas rezultatu.

Integrejot šis elementus sava aprupes snieguma RAK slimnica nodrosina ka tiek risinats katrs pacienta pieredzes aspekts novedot pie labakiem veselibas rezultatiem un apmierinosakas veselibas aprupes celojuma.

Saknes paplašinasana

RAK slimnica ir izveidojusi strategisku partneribu ar Dignity Health International (DHI) CommonSpirit Health starptautisko filiali vienu no lielakajam slimnicu sistemu Amerikas Savienotajas Valstis. Šis sadarbiba kas tika uzsakta 2020 gada ir novedusi pie DHI minoritaro akciju dalas iegades RAK slimnica kas ir dalai no Arabian Healthcare Group (AHG) lai uzlabotu veselibas aprupes pakalpojumus Ras Al Khaimah.

Šis alianse ir nozimiga vairakos veidos:

 • RAK slimnicas paplašinasana: Partneriba merkis ir trisreiz palielinat RAK slimnicas ietilpibu lidz 200 gultu iestadei lidz 2024 gada beigam koncentrejoties uz pilnigi koordinetu aprupi un piekluvi klinaiskai ekspertizei visa DHI tikla pacientiem reģiona.
 • Specializeta aprupe un ekspertize: Pacienti RAK slimnica bus pieejama specializeta aprupe galvenajas jomas piemeram kardiologijas pakalpojumi ortopedija neirozinatnes muskuloskeletala stavokla un rehabilitacija.
 • Pacienta navigacijas centrs: Sadarbibas galvenais elements ir Pacienta navigacijas centra izstrade kas palidzes pacientiem un klinicistiem piekluvi izcilai klinaiskai ekspertizei visa CommonSpirit afilieteja tikla. Centrs palidzes pacientiem identificet vispiemerotako CommonSpirit iestadi arstešanai un parvaldit pecarstešanas.
 • Viesojoso arstu programma: Sadarbiba ietver viesojoso arstu programmu kur CommonSpirit arsti stradas kopigi ar RAK slimnicu lai izstradatu labakas prakses protokolus merkitajam specialitatem.
 • Teleradiologijas pakalpojumi: Izmantojot digitalo tehnologiju partneriba palidzes RAK slimnicas pacientiem piekluvi CommonSpirit ekspertizei caur teleradiologijas pakalpojumiem paplašinot veselibas aprupes pakalpojumu snieguma robežas un ietekmi.
 • Attalinata otra viedokla platforma: RAK slimnica sadarbiba ar CommonSpirit ir palaidusi attalinata otra viedokla platformu kas piedava piekluvi vairak neka 200 slimnicam un 2000+ arstiem ASV. Šis platforma atļauj Tuvajos Austrumos esošajiem pacientiem konsulteties ar ASV arstiem erti no savam majam vai apmeklejot RAK slimnicu kur arstu komanda palidzes nodrosinati labako otro viedokli. Pazistami centri piemeram Texas Heart Institute Barrow Neurological Institute un St Joseph’s slimnicas ir dalai no šis tikla.

Šis strategiska partneriba ar Dignity Health International un CommonSpirit Health parstav nozimigu soli RAK slimnicas apņemsana atnest progresivas veselibas aprupes pakalpojumus un starptautisko ekspertizi Tuvajos Austrumos.

Digitalo veselibas risinajumu prioritizacija

RAK slimnica dziļi iegulda digitalo veselibas risinajumu adopcija un implementacija atzist to kritisko lomu veselibas modernizacija. Tas strategija ietver plašu digitalo riku un pakalpojumu komplektu kas paredzeti lai uzlabotu pacienta aprupi operacionalo efiģentibu un visparejo veselibas aprupes sniegumu:

Elektroniska Veselibas Ieraksti (EHR): RAK slimnica ir implementejusi progresivu EHR sistemu kas nodrosina precizu reallaika pacienta datus kas ir viegli pieejami. Šis sistema uzlabo aprupes kvalitati nodrosinot veselibas profesionaliem nekavejošu piekluvi pacienta vesturem testa rezultatiem un arstešanas planiem.

Mobila lietotne: Slimnicas lietotajam draudziga mobila lietotne dod pilnvaras pacientiem nodrosinot vieglu piekluvi veselibas ierakstiem pierakstu veiksanai medikamentu atgadinajumiem un veselibas padomiem. Šis riks uzlabo pacienta iesaisti un ertumu padarot veselibas aprupi pieejamaku.

Teterbot: Slimnica izmanto AI vaditas teterbotus lai sniegtu nekavejošus atbildes uz pacienta jautajumiem. Šis tehnologija uzlabo pacienta komunikaciju un atbalstu piedavajot vadlinijas parastam veselibas jautajumiem un navigaciju caur slimnicas pakalpojumiem.