Ceļojums pielāgošanās un noturības zīmē!

Strauji attīstoties tehnoloģiju ainavai, Web3 tehnoloģiju nozare ir izvirzījusies kā inovāciju un pārveidošanas avangards. Ar decentralizēto pieeju un uzmanību uz blokķēdes tehnoloģiju, Web3 pārdefinē tradicionālos paradigmas dažādās nozarēs, sākot ar finansēm un beidzot ar izklaides industrijām.

Vadībā šīs dinamiskās nozares navigācijā ir Srinivas Buddharaju, Stratēģiskais konsultants ar izcilu pieredzi Indijas jūras spēkos. Izmantojot savu plašo pieredzi vadībā un stratēģiskajā plānošanā, Srinivas sniedz neatsveramu ieskatu Web3 iniciatīvu priekšgalā, virzot organizācijas uz ilgtspējīgu izaugsmi un panākumiem.

Tehnoloģiskās revolūcijas priekšgalā stāv Metasky, pionieris, kas veicina inovācijas Web3 kopienas telpā. Ar apņemšanos veicināt noturīgus ekosistēmas un atbalstīt digitālās mijiedarbības, Metasky simbolizē Web3 tehnoloģijas pārveidojošo potenciālu. Sadarbojoties ar nozares līderiem kā Srinivas, Metasky turpina veidot decentralizēto platformu nākotni, radot iespējas nozīmīgai iesaistei un kopīgai attīstībai.

Ieskatīsimies tuvāk:

Karavīra pāreja uz jauniem apvāršņiem

Srinivas pievienojās Nacionālajai aizsardzības akadēmijai Pune 1995. gadā un pēc pamata apmācības pabeigšanas 1999. gadā tika iecelts par virsnieku Indijas jūras spēkos. Savas dienesta laikā viņš specializējās kā Virspusējais kara darbības virsnieks uz kara kuģiem, koncentrējoties uz kuģu navigāciju un cīnītāju lidmašīnu vadību. Viņš ieguva plašu pieredzi, kalpojot uz dažādiem frontes kara kuģiem un piedaloties aktīvajos darbībajos. Savas karjeras laikā viņš pildīja trīs apmācību uzdevumus, kas viņam sniedza vērtīgas prasmes cilvēku iesaistē, pētniecībā un publiskajā runošanā.

Pēc atvaļināšanās no jūras spēkiem Srinivas turpināja izglītību un iestājās PGPMAX Executive MBA programmā Indian School of Business (ISB) Hyderabad. 2023. gada novembrī viņš sazinājās ar Metasky, startapu, kas darbojas Web3 kopienas telpā, un atrada nozīmīgas sinerģijas ar uzņēmuma radošo direktoru. Šis kontakts galu galā noveda pie viņa lēmuma pievienoties Metasky uzreiz pēc kursa pabeigšanas ISB.

Srinivas novērtē pozitīvo organizatorisko kultūru, ko izveidojis Metasky dibinātājs, kas veicina viņa prieku un apmierinātību pašreizējā Stratēģiskā konsultanta lomā uzņēmumā.

Vadība darbībā

Pēc sava sākotnējā apmācības jūras spēkos Srinivas ieņēma Izpildu virsnieka (otrā komandiera) amatu mazam desantkuģim Andamana un Nikobara salu teritorijas. Šis iecelšana ievietoja viņu vadības pozīcijā, kur viņš uzraudzīja maza kuģa darbību attālajos salu teritorijos un pārvaldīja aptuveni 50 personu administratīvo darbību. Kuģa izmēru dēļ viņš cieši sadarbojās ar jūrniekiem, veidojot stipras attiecības ar savu komandu. Vēlāk viņš tika piešķirts citam mazam kara kuģim Čenajā, kuram bija uzdots patrulēt Tamilnadas krastu laikposmā, kad pastiprinājusies LTTE draudi. Abos uzdevumos viņš vadīja pret medniecisko, pret piratisko un pret kontrabandas operacijas, kas veidoja viņa praktisko vadības stilu. Vadot ar piemēru un izrādot empātiju pret savu komandu, kļuva par viņa vadības pieejas pamatprincipiem.

No Jūras spēku virsnieka līdz Web3 līderim

2016. gadā Srinivas pārstavēja Indijas jūras spēkus Starptautiskajos civilmilitarajos kursiem Naval Postgraduate School ASV, kur viņš pirmo reizi saskaroties ar kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju. Neskatoties uz tās agrīnajiem posmiem, pēc papildus pētījumiem viņš atzina blokķēdes potenciālo lietderību un kļuva ieinteresēts par iesaistīšanos saistītos projektos. Pēc atvaļināšanās no Indijas jūras spēkiem 2022. gada jūlijā viņš iegremdējies Web3 telpa un ātri kļuva par Kopienas līderi nozarē. Izmantojot savu izpratni par tehnoloģiju, viņš sniedza vadlīnijas un atbalstu daudziem projektiem un dibinotajiem, kas uzsāka projektus Web3 jomai, īpaši koncentrējoties uz kopienas veidošanu. Neskatoties uz trūkumu ekspertizes programmatūras izstradē, viņa izpratne par tehnoloģiju ļauj viņam veidot savienojumus dažados vertikaliem Web3 nozarē.

Stratēģijas uzlabošana caur pieredzi

Srinivas fons drošibas operacijas un kvalitates kontroles inspekcija ir aprīkojis viņu ar redzamsprieku, rūpīgu uzmanibu detaļam un stingru apņemšanos disciplinai. Šie atributi kalpo kâ vêrtîgi aktîvi pašreizêjâ kapacitâtê, ļaujot viņam izstrâdât efektîvâkas un elastîgâkas stratêgijas savai lomai.

Saistibu balansesana, parveides navigacija

Srinivas sastapies ar izaicinajumiem balanset gimenes saistibas, tostarp rupes par veco teti un audzinat pusaudzu bernus, blakus ikdienas majas pienakumiem. Sava dienesta laika juras spekos prasigo pienakumu daba apgrutinaja pietiekama laika atvelesanu gimenei. Pec atvalinasanas vins prioriteteja sabalansetu pieeju, velot laiku gimenes lietam.

Pedejos gados, ipasi 2021. un 2022. gada, Web3 sektors solija ceribu, bet geopolitiskie jautajumi 2023. gada lika Srinivas koncentreties uz tiklosanu un prasmju attistisanu. Vins apmekleja PGPMAX Executive MBA no Indian School of Business Hyderabad, lai uzlabotu savas spejas un izveidotu sakarus ar augstaka limena vaditajiem korporativaja sektora.

Vina laika vins ari koncentrejas uz attiecibu veidosanu Web3 kopiena, iesaistoties projektos un kopienas, kas ir aktivas telpa. Neskatoties uz to ka vins neatbilst tipiskajam startapu darbinieku vecuma grupai, vina centieni tiklosana un prasmju veidosana atviegloja vina parveidi uz lomu startapa ka Metasky.

Noturigu kopieniu veidosana

Vins uzsver savus stiprumus cilveku prasmes un vadiba, kas ir izradijusies neatsverama vina post-retirement kopienas vadibas lomas. Pedejos divos gados vins ir aktivi iesaistijies kopienas veidosana, uzsverot to nozimi saglabat tos iesaistitus. Srinivas atzist neizbêgamâs svârstîbas kopienas dinamikâ, svârstoties starp periodiem sajusma lidz bridiem bailes un nenoteiktîba.

Atpazistot socialo mediju dubulto dabu gan ka facilitatoru gan magnifieru kopienas emocijam, vins uzsver svarigu principu ieverosanu. Neskatoties uz valdosajiem noskanojumiem kopiena, vins uzskata ka projektiem ir jastav pastavigi savai ceļvedim. Srinivas apgalvo ka noturigas kopienas tiek veidotas projektiem kas saglabâ savu fokusu un turpina savu darbu neskatoties uz ârpusejo spiedienu.

Produktivitate caur socialo mijiedarbibu

Sava dienesta laika juras spekos Srinivas vadiba bija pieprasita 24×7 dzivesveids. Tomer pec atvalinasanas vins atrada sevi ar vairak briva laika kas sakuma noveda pie vilcinasanass tendencem. Lai to noversetu vins proaktivi iesaistas socialaja medija it ipasi Twitter kur vins atrak sakravojis vairak ka 16 000 sekotaju. Regulari satura radisana klust par lidzekli lai paliktu produktivs un izvairitos no letargijas. Srinivas koncentretjas uz satura radisanu analizejot tirgus un konkreto projektus ka ari daloties ar vertigu informaciju ar saviem sekotajiem. Vins uztur atvertu tiešo zinojumu politiku nodrosinot tiešo sakaru ar saviem sekotajiem kad viniem tas nepieciešams.

Apbalvosanas par pakalpojumu un inovaciju

Sava dienesta laika Indijas juras spekos Srinivas tika godinats ar Komandiera-in-Chief Commendation par ‘Devotion to Duty’ un Naval Staff Commendation par izcilibu laika President’s International Fleet Review 2016. Papildus tam vins tika iecelts ka atklasanas runatajs sestaja ‘Dilli Series’ Sea Power Seminar Indian Naval Academy 2019.gada.

Web3 telpa vins tika izvelets ka runatajs starptautiskaja paneli ‘Ignited Minds’ ko rikoja Metaverse Company Etern Meta Twitter julija 2023.gada. Vins ari tika izvelets ka runatajs lai sniegtu ekspertu sarunu 21.pasaules notikumam prestizaja Bharat Blockchain Yatra (BBY) Chandigarh University Punjab marta 2024.gada.

Mainit izmainas

Neskatoties uz trukumu korporativa pieredze un socialo mediju izmantosana sava 23 gadu dienesta Indijas juras spekos Srinivas atri parveidojas dazados lomos tostarp Franchise Consultant Web3 Advisor and Community Manager un Social Media Influencer. Šis izcilais sasniegums uzsver vinu pielagosanas speju un apnemsanos. Papildus tam vins ir aktivi iesaistits produktu attistibas sadarbiba ar Web3 projektiem signalizejot soliga augsmes trajektorijas sakumu. Srinivas dalas savâ ceļojumâ lai iedvesmotu citus uzsverot ka nekad nav par velu mainit kursu un atkalizgudrot sevi. Caur atveribu jaunam pieredzei nepârtrauktai macisanai un ieguldijumiem kolektiva panakumos individi var but dziļi ietekme citiem.

Vadibas principi panakumiem

Srinivas aizstav merktiecigu dzivi un izturibu uzsverot sadarbibas un atbalsta nozimi personalai augsmes veicinasanai. Vins mudina individiem definet savu misiju un vertibas laujot tiem naviget dzivi ar merki. Uzskatot mainas par iespeju nevis par setback vins uzsver tiklosanas nepârtrauktas macisanas un evolucijas nozimi blakus dazadai kopienai kas dalas kopigus merkus.

Balstoties uz sava pieredzi ka jûras speku veterâns vins uzsver ka panakumi nav tikai par galamerka sasniedzanu bet ari par pati ceļojumu.

“Kopâ mes varam radit pasauli kas stiprina un bagatina mûs visus.”

Juras speku ceļojums lai navigetu dzives izaicinajumus

Ka otrais paaudzes Juras speku virsnieks Srinivas Buddharaju nacis no gimenes kas cieši saistita ar militarais dienestam jo vina tetis stradaja ka kodolzemudens kuģa inzenieris Juras spekos. Augdams brunoto speku vide vins piedzivoja daudzas parvietosanas lidzi sava teta postejiem kas vinam atklaja dazadas kulturas un videjas. Vina skolas macibas galvenokart notika Central School (Kendriya Vidyalaya) kur vins veidoja draudzibas ar biedriem no visas valsts radot multikulturalu audzinasanu kas jau no agras bernibas ielika stipru raksturu.

Srinivas gimene ietver vinu 80 gadus veco teti vinu sievu kas parveidojas no